Pagina's

02-03-15

Marjolein Faber (PVV) moet (ook) opstappen

Het is niet anders. Of toch wel?

Misschien kan zij ook niet anders, omdat Geert Wilders dat niet wil?
De zoveelste foute PVV’er werd hem teveel!?

Hij (Wilders) noemt het optreden van Marjolein Faber onhandig, maar hij vindt ook dat zij de zaak goed heeft afgehandeld en wil het daarbij houden (laten?).

Zij (Faber), die altijd fel gekant is tegen foutieve declaraties en de schijn van belangenverstrengeling, heeft er nu geen last van omdat zijzelf nu de regels heeft overtreden?


Een goed voorbeeld, doet goed volgen?
Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen?

Wat is hier aan de hand?

Nota bene is zij (Faber) de vrouw die andere politici steeds de maat neemt, hard en fel, inzake integriteitsregels.

De VVD kan er wat van, maar de PVV ook!

Mijn stem gaat binnenkort niet naar de VVD, de PvdA of de PVV!

Het is/ wordt spannend. Wie is/ zijn/ worden de volgende(n)?

1 opmerking: