Pagina's

29-07-15

Heeft stemmen op een regionale kandidaat wel zin?

Als je leest (in het DvhN van 27.07.2015) dat Randstedelijk Nederland in Den Haag zwaar oververtegenwoordigd is, als je het afzet tegen de bevolkingsaantallen – de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht leveren 96 van de 150 Kamerleden (bij een evenredige vertegenwoordiging zou dat er 45 moeten zijn) – dan zijn de overige provincies maar slecht vertegenwoordigd.

Dat het verschil zo groot is, wist ik niet.


Het lijkt er toch veel op dat na al die jaren maar weinig is veranderd.

De Staten van Holland hadden destijds al de meeste macht, maar er is al die tijd dus nauwelijks iets veranderd.
Ook toen werd nauwelijks rekening gehouden met de wensen van het platteland. (De overige provincies.)


De onwetendheid van de huidige Kamerleden over hoe de provincies eruit zien, wat er gebeurt, wat er gedaan wordt, enz., is diep treurig te noemen!

Er zitten wel regionale kandidaten in de Tweede Kamer, maar hebben zij veel in de melk te brokkelen?

Nauwelijks!

Heeft het zin om op een regionale kandidaat te stemmen?

Ook nauwelijks!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten